Verbetering energielabel

Duurzaam bouwen betekent voor ons dat we woningen en andere gebouwen renoveren met het oog op de toekomst en met respect voor mens en milieu. Samenwerking tussen alle partners in de keten is hierbij noodzakelijk. Duurzaam samenwerken biedt waardevolle kansen. Het helpt faalkosten te verminderen, rendementen te verhogen en de kwaliteit van gebouwen te verbeteren. Duurzaamheid staat bij ons centraal. Met als resultaat: meerwaarde voor alle betrokken partijen.
Door duurzame renovatie van woningen (isolatie, ventilatie, duurzame energie) worden ook de woonlasten verlaagd. Het verduurzamen van gebouwen is een belangrijk onderdeel van ons werk. Door het energiezuiniger maken van een object verbetert niet alleen het energielabel, maar ook het (woon)comfort.
Door de samenwerking met onze ketenpartners verbeteren wij uw vastgoed met duurzame dakoplossingen. Dakisolatie en energieopwekking in één. Het daksysteem kan dienen als een ”energiecentrale”. GB&O en haar partners combineren dakisolatie en energieopwekking geïntegreerd in een Prefab element dat af-fabriek wordt geleverd.
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Maak vrijblijvend een afspraak. Wij maken met alle plezier een maatwerkadvies voor uw situatie.

Renovatie 30 woningen Nieuwkoop

In opdracht van De Groep Resultaatgericht Vastgoedonderhoud voerden wij voor Woningstichting
Nieuwkoop naast de buitenschilrenovatie ook binnen in 30 woningen aan de Kastanjelaan en de
Larixstraat werkzaamheden uit.

Meer informatie