Coördineren en beheren

Met onze gespecialiseerde kennis van de markt, persoonlijke benadering en ruime ervaring doen wij er alles aan om van elke renovatie een succes te maken. Wij hechten zeer aan het opbouwen van een solide en langdurige relatie met u. Wij houden van korte lijnen en directe verantwoordelijkheid. Wij houden voortdurend de vinger aan de pols van het bouwproject. Onze jarenlange ervaring helpt ons de juiste beslissingen te nemen. Het resultaat telt immers. Voor u en voor ons.
Ook de planning van een project is belangrijk. Niet alleen u als opdrachtgever, maar ook bewoners willen bij een renovatie weten waar ze aan toe zijn. Voor het welslagen van een project is de communicatie van cruciaal belang. Soms zelfs hangt het wel of niet doorgaan van een project af van de opstelling van bewoners en hoe zij worden betrokken in het renovatietraject. Communicatie met bewoners is een vak apart. Wij hebben veel kennis en ervaring op dit gebied en beschikken over de juiste mensen.
Neem contact met ons op, dan praten we verder!

Renovatie 30 woningen Nieuwkoop

In opdracht van De Groep Resultaatgericht Vastgoedonderhoud voerden wij voor Woningstichting
Nieuwkoop naast de buitenschilrenovatie ook binnen in 30 woningen aan de Kastanjelaan en de
Larixstraat werkzaamheden uit.

Meer informatie