Kozijnen renoveren

Kozijnen hebben het nodige te verduren. Verkeerde detaillering leidt vaak tot te veel vocht in het hout. Vocht leidt tot schimmelvorming en dat veroorzaakt houtrot. Het Ventistone kozijnrenovatiesysteem zorgt voor een goede ventilatie en houdt uw kozijnhout droog. Daardoor ontstaan er geen schimmels en houtrot én het verfsysteem op uw gevelelementen blijft intact.
Een renovatie met Ventistone levert u een besparing op exploitatiekosten tot wel 50 procent. Onze eigen specialisten weten van de hoed en de rand als het om kozijnrenovatie en -onderhoud gaat en staan u graag met raad en daad bij.
Belangstelling? Neem contact met ons op.

Renovatie 30 woningen Nieuwkoop

In opdracht van De Groep Resultaatgericht Vastgoedonderhoud voerden wij voor Woningstichting
Nieuwkoop naast de buitenschilrenovatie ook binnen in 30 woningen aan de Kastanjelaan en de
Larixstraat werkzaamheden uit.

Meer informatie