Hellende & platte daken

Dakdekken van hellende en platte daken zijn specialistische bouwactiviteiten waarvoor veel nieuwe inzichten zijn ontwikkeld. De op- en aanbouw van uw dak, zoals schoorstenen en hemelwaterafvoer, hebben voor ons geen geheimen. Wij zijn gespecialiseerd in alle loodwerkzaamheden die daarmee te maken hebben.

Isoleren en afdichten

Meestal is het dak de energielekkende factor van het gebouw. Vaak gaat tussen de 30 en 35 procent van de opgebouwde energie via het dak verloren. Het toepassen van de juiste materialen en het vakkundig aanbrengen ervan leidt tot enorme energiebesparing. Zo gaat het over afdichten en het gebruik van het juiste isolatiemateriaal. Samen met onze ketenpartners kunnen wij begrotingen en oplossingen aanbieden en berekenen hoe groot het effect is op het energieverbruik. U weet hierdoor direct wat een energiebesparend dak gaat kosten en hoeveel energie/geld de gebruikers van het pand gaan besparen.
Bovendien staat de ontwikkeling van energieopwekkende oplossingen, zoals zonnecollectoren, niet stil. Er valt aan het dak veel winst te behalen op het gebied van energiebesparing, energievoorziening en verhoging van het wooncomfort.
Neem contact met ons op als u hierover wilt doorpraten!

Renovatie 30 woningen Nieuwkoop

In opdracht van De Groep Resultaatgericht Vastgoedonderhoud voerden wij voor Woningstichting
Nieuwkoop naast de buitenschilrenovatie ook binnen in 30 woningen aan de Kastanjelaan en de
Larixstraat werkzaamheden uit.

Meer informatie