Delen:

Renovatie 30 woningen Nieuwkoop

In opdracht van De Groep Resultaatgericht Vastgoedonderhoud voerden wij voor Woningstichting Nieuwkoop naast de buitenschilrenovatie ook binnen in 30 woningen aan de Kastanjelaan en de Larixstraat werkzaamheden uit.

Inleiding

Begin april 2019 zijn de werkzaamheden gestart. Onze werkzaamheden maakten deel uit van een complete renovatie met als resultaat duurzamere woningen en verbetering van het wooncomfort van de huurders.

Onze werkzaamheden

– Dak vervangen incl. dakramen, woonscheiding, ventilatiepannen, aluminium zetwerk, zinken goot
– Schoorstenen omkleden met aluminium kappen
– Metselwerk vervangen
– Voegwerk vervangen
– Verlagen van de toiletplafonds
– Vervangen rabatdelen, borstweringen incl. isolatie
– Vervangen vlizotrappen – Hang- en sluitwerk vervangen