Bouwplaats veel veiliger dan vroeger

Veiligheid is een belangrijk thema bij GB&O. Rien Ooms voert als KAM-coördinator veiligheidsinspecties uit en geeft ‘toolboxen’ (veiligheidsinstructies) af. Hij ziet dat er op het vlak van veiligheid veel goed gaat op de bouwplaats. Beter dan vroeger, maar er is altijd nog iets te wensen over … Het is een eis van de VCA (Veiligheid […]

Tekort aan vaklieden steeds nijpender

Een tekort aan vaklieden in de bouw is al een jaar of twintig een probleem in Nederland. Het interessant maken van de bouwwereld voor jongeren is de laatste jaren niet echt verbeterd.

Coronamaatregelen en ons werk

Projectleider bij GB&O, Wim de Jongh, legt uit dat het werk in coronatijd anders verloopt dan normaal. Mensen gaan anders met elkaar om door alle maatregelen. Zijn er in deze tijd meer collega’s ziek op de werkvloer?