Bouwplaats veel veiliger dan vroeger

Door
Rien Ooms - KAM-coördinator
Datum:
Delen:
Share on linkedin
Share on email

Veiligheid is een belangrijk thema bij GB&O. Rien Ooms voert als KAM-coördinator veiligheidsinspecties uit en geeft ‘toolboxen’ (veiligheidsinstructies) af. Hij ziet dat er op het vlak van veiligheid veel goed gaat op de bouwplaats. Beter dan vroeger, maar er is altijd nog iets te wensen over …

Het is een eis van de VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) om veiligheidsinspecties uit te voeren en toolboxen af te geven. Toolboxen zijn ook een essentieel onderdeel van de veiligheid op het werk. We blijven erop hameren dat ze op die instructies moeten letten. Het lijkt misschien een papieren tijger, maar als ze er eenmaal mee zijn begonnen ziet iedereen wel in dat het nut heeft. Bij een toolbox bedenk ik altijd een onderwerp waarover we het moeten hebben. In de winterperiode gaat het bijvoorbeeld over beschermingsmiddelen tegen de kou, storm en wind en dergelijke. En dat verwerk ik dan in een toolbox. Zo komt een veiligheidsinstructie tot stand. Dit in combinatie met veiligheidsinspecties, waarbij ik altijd wel iets tegenkom dat beter kan, maakt dat het veiliger wordt op het werk.

Gemotiveerd

Hoe ik te werk ga? Bij steigers bijvoorbeeld laat ik de vakman die op de steiger werkt zelf zeggen wat hij ervan vindt. Dan komt vanzelf naar voren wat er wel en niet goed gaat. Als bij de bouw van een steiger de veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd, is dat vaak uit gemakzucht. Hoewel dit nu met de ‘groene kaart’, die de steigerbouwer moet ophangen als hij zijn steiger heeft goedgekeurd en deze toegankelijk is, al veel beter gaat.

Aan de andere kant zijn bouwvakkers gelukkig ook gemotiveerd om veiligheidsinstructies op te volgen. Ze willen zelf graag veilig werken om aan het einde van de dag weer heelhuids naar huis te kunnen rijden. Die motivatie is er steeds meer. Het is ook de kunst van de KAM-coördinator om mensen te motiveren om veilig te werken. 

Geen machocultuur meer

Het gaat op het werk ook om het open communiceren over veiligheid. Gelukkig zit veilig werken er goed in bij de mensen op de bouwplaats. Als je ze dagelijks op onveilige zaken attent zou moeten maken, dan zouden ze het niet goed doen. Ze zijn ook bereid om op elkaars onveilige gedrag te wijzen. Dat was vroeger wel anders. Er bestond altijd een machocultuur in de bouw, maar dat is nu aardig voorbij. Ik ga gemiddeld één keer per maand een aantal projecten langs en controleer dan of er veilig wordt gewerkt. 

Wat kan er beter?

Een actueel onderwerp is stof en kwarts op de bouwplaats. Van asbest weten we inmiddels dat het op termijn slecht is voor de gezondheid. Van kwarts is de gezondheidsschade minder bekend, zo lijkt het. Maar van kwarts kun je binnen zeven jaar al stoflongen (silicose) krijgen. Kwarts komt vrij bij natuurlijke producten, zoals steen, zandsteen en beton. Dat gebeurt bij slopen, hakken, slijpen en breken, wat natuurlijk veel voorkomt in de bouw. Vervolgens wordt dit nog steeds opgeveegd. Maar je moet niet vegen. Je moet stofzuigen in de bouw. Dat snapt nog niet iedereen.

Hoogwerker

Een ander onderwerp waar te makkelijk mee wordt omgegaan is het gebruik van een hoogwerker. Je hoeft er, wettelijk gezien, geen cursus voor te hebben gedaan om ‘m te mogen bedienen. Je hoeft alleen een instructie te hebben gehad. Het ding wordt ’s ochtends vroeg op de bouwplaats gezet met de sleutel bovenin de wielkast. Er wordt te makkelijk mee omgegaan. Hoogwerkers kunnen ook omvallen en schade en ongelukken veroorzaken. Het ontbreekt aan wetgeving. Je zou verplicht moeten worden om een cursus te volgen om met een hoogwerker te mogen werken. Een beetje instructie van twee minuten is wat mij betreft geen cursus. Er bestaan wel dergelijke praktijkcursussen, maar het is niet wettelijk verplicht om ze te volgen. Ik vind dit een aandachtspunt. Zo valt er toch nog het een en ander te verbeteren aan de veiligheid en ben ik nog lang niet overbodig!